Bestuursvergaderingen Dorpsbelangen Zuidwolde.

 

  Dinsdag 16-01-2018
  Maandag 19-02-2018
  Maandag 19-03-2018
  Dinsdag 17-04-2018
  Dinsdag 22-05-2018
  Maandag 18-06-2018
  Dinsdag 10-07-2018
  Maandag 10-09-2018
  Dinsdag 16-10-2018
  Maandag 12-11-2018
  Dinsdag 11-12-2018
     
  Maandag 09-04-2018 A.L.V. Zaal Baander 20.00 uur
     

 

In principe vergadert het DB een week voor de bestuursvergadering en stelt dan de agenda op.
De secretaris stuurt minimaal 5 dagen voor de vergadering de agenda en andere ter zake doende stukken naar de bestuursleden.

 

Indien U verhinderd bent dit graag van te voren melden aan de secretaris.