De initiatiefgroep voor de verzelfstandiging van het beheer van De Boerhoorn wil u als inwoners van Zuidwolde graag tussentijds informeren over het onderzoek dat we sinds begin dit jaar doen. Iedereen is welkom op 5 oktober om 15.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur) of 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) in De Boerhoorn.

De gemeente de Wolden en de Stichting Welzijn de Wolden willen dat De Boerhoorn vanaf 1 januari 2017 door de bevolking zelf beheerd wordt. Daarom doen we als initiatiefgroep op verzoek van Dorpsbelangen Zuidwolde onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van het door de gemeente gewenste toekomstige beheer. Een klankbordgroep ondersteunt ons hierbij.


Hoe staat De Boerhoorn ervoor?
We hebben geïnventariseerd hoe het er op dit moment met De Boerhoorn voorstaat. Er is gesproken met gebruikers, de Stichting Welzijn de Wolden, de gemeente, maar ook met inwoners en beheerders van andere dorpshuizen in de regio. Ook hebben we contact gezocht met scholen, kerken, bibliotheek, ondernemers en sportverenigingen om te kijken naar vergelijkbare ontwikkelingen en mogelijke samenwerkingen.

De informatiebijeenkomst gaat ook over de kansen en bedreigingen die we tegenkomen en over de vraag hoe het vervolg van het onderzoek moet worden aangepakt. We willen van u als inwoner van Zuidwolde graag weten of u het beeld van De Boerhoorn herkent. En of er volgens u nog meer onderzocht moet worden.
De analyse van de huidige situatie van De Boerhoorn die we 5 oktober presenteren vormt de basis voor het eindadvies dat de initiatiefgroep naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 uitbrengt.