11 en 12 april: informatiebijeenkomsten over advies voor toekomst van De Boerhoorn
De initiatiefgroep en klankbordgroep deden het afgelopen jaar onderzoek naar de verzelfstandiging van het ontmoetingscentrum De Boerhoorn. Op 11 en 12 april lichten ze hun advies toe.

De Boerhoorn moet een multifunctioneel centrum worden met de sfeer van een dorpshuis. Een sociaalmaatschappelijke onderneming met aanbod voor huidige en toekomstige gebruikers. De adviesgroep denkt dat het overdragen van het beheer aan de inwoners van Zuidwolde mogelijk is wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.


Samenwerking
Het advies is ook om meer samenwerking te ontwikkelen rond De Boerhoorn. Daarbij kan je denken aan samenwerking met bijvoorbeeld de bibliotheek, Zantingehof, Welzijn de Wolden, gemeente, zalencentrum Den Kaat, Medisch Centrum Thijinge en de ondernemersvereniging. Belangrijk is ook dat er een visie op de toekomst van het gehele gebied aan de zuidoostkant van de Hoofdstraat komt.

Einddoel is te komen tot een in alle opzichten duurzaam multifunctioneel centrum met de sfeer van een dorpshuis waar iedereen welkom is voor activiteiten, ontmoeting, informatie en advies, cultuur en gebruik van ruimtes en catering.

De informatiebijeenkomsten vinden plaats in De Boerhoorn. Aanvangstijden: 11 april 20.30 uur en 12 april 15.00 uur. De zaal is een kwartier van te voren open, de koffie staat dan klaar. Iedereen is welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.