Inwoners van Zuidwolde gaan een plan maken om ontmoetingscentrum De Boerhoorn zelfstandig te beheren. Deze week startte een initiatiefgroep een onderzoek naar de mogelijkheden. Hiermee wordt één van de actiepunten uit de Dorpsvisie van Zuidwolde opgepakt. Dorpsbelangen Zuidwolde heeft het voortouw genomen en een oproep aan de inwoners gedaan om mee te denken en mee te werken aan deze opdracht. Hier hebben veel mensen positief op gereageerd.


De initiatiefgroep die hieruit voort is gekomen, gaat bekijken hoe De Boerhoorn anders – zelfstandig – beheerd en wellicht beter gebruikt kan gaan worden. Een klankbordgroep met vertegenwoordiging uit alle lagen van de bevolking zal de initiatiefgroep voeden en haar voorstellen kritisch bekijken. Na de eerste open informatieavond op 7 oktober is gebleken dat veel inwoners van Zuidwolde mee willen denken over een toekomstbestendige Boerhoorn. De toekomst van De Boerhoorn leeft!