Inwoners van Zuidwolde gaan een plan maken voor de toekomst van ontmoetingscentrum De Boerhoorn. Na de oproep van Dorpsbelangen aan de inwoners van Zuidwolde om mee te denken en te doen is een initiatiefgroep van acht personen gevormd die het onderzoek trekt.


De initiatiefgroep heeft inmiddels een startdocument met de voorgenomen aanpak gereed. Dinsdagavond 27 januari gaf de groep een toelichting op het document en overhandigde dit aan wethouder Mirjam Pauwels van de gemeente, directeur Paul Leenaarts van de Stichting Welzijn en Linda Barelds en Siep Bos van Dorpsbelangen.


In gesprek over de wensen
Komende maanden volgen gesprekken met gebruikers, vrijwilligers, Stichting Welzijn de Wolden en andere betrokkenen en belanghebbenden. Begin februari is er een eerste bijeenkomst met de klankbordgroep om te peilen of de initiatiefgroep op de goede weg zit en om met aanvullingen en verbeteringen te komen op de startnotitie en de voorgestelde werkwijze. Er volgen ook informatiebijeenkomsten voor dorpsbewoners zodra er concreet wat te melden valt.
Volg de ontwikkelingen over De Boerhoorn ook op de Facebookpagina en het Twitteraccount van Dorpsvisie Zuidwolde.

Kees Alberts overhandigt startdocument aan Mirjam Pauwels en Paul Leenaarts

 

De initiatiefgroep aan de slag. V.l.n.r.: Karin Boer, Kees Alberts, Rieks van Lubek, Henk Duinkerken, Harry Bulthuis, André Steenbergen, Germa Kitslaar en Josette van Heijst