Veel ideeën op eerste bijeenkomst klankbordgroep De Boerhoorn
Dinsdagavond 3 februari sprak de initiatiefgroep voor het eerst met de klankbordgroep over het onderzoek naar de toekomst van De Boerhoorn. Voor de pauze vertelde de initiatiefgroep over de voorgenomen aanpak van het onderzoek, waar de klankbordgroep volledig achter kon staan. De tweede helft van de avond werd gebruikt om de klankbordgroepleden actief mee te laten denken. Waar moeten we aan denken in het onderzoek en wat zijn de ideeën van de klankbordgroep over thema’s als beheer, gebouw, activiteiten, gebruikers en financiën?
 

Een plek voor jong tot oud
De bijeenkomst leverde veel ideeën en waardevolle tips op. Dat De Boerhoorn een belangrijker rol als dorpshuis van Zuidwolde moet gaan spelen stond bij niemand ter discussie. We moeten werken aan een plek die voor alle doelgroepen, van jong tot oud, beschikbaar is. Communicatie over het aanbod op een manier waarmee je de doelgroepen ècht bereikt, werd cruciaal gevonden.
Met instemming van de klankbordgroep gaat de initiatiefgroep in de komende maanden aan de slag met de inventarisatie van de huidige situatie en de wensen die er leven. Doel is te komen tot een beheersvorm van De Boerhoorn waar we weer jaren mee vooruit kunnen.
We houden u op de hoogte, ook via de Facebookpagina en het Twitteraccount van Dorpsvisie Zuidwolde.