Downloaden: Jaarverslag 2012 in PDF-formaat

Van het bestuur

Voor u ligt het zesde jaarverslag van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde. Wat is de tijd toch snel gegaan, voor je het weet is er weer een jaar voorbij.
Dit jaar heeft Dianne van Genne mee gedraaid in het bestuur. Graag zien we dat zich toch nog leden beschikbaar willen stellen om zitting te nemen in het bestuur van Dorpsbelangen, zodat we de vele vergaderingen en andere werkzaamheden wat beter kunnen inplannen.
Jaap Bekhof en Henk Stok hadden zitting in de Klankbordgroep namens Dorpsbelangen Zuidwolde. Deze klankbordgroep is na het gereed komen van de plannen voor de Hoofdstraat opgeheven.

Lees meer...

Het heeft even geduurd, maar vorige week is de tweede nieuwsbrief van onze vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde verschenen.
Naast onze website proberen wij via nieuwsbrieven onze leden op de hoogte te houden van de onderwerpen die spelen in Zuidwolde en waarbij wij als vereniging betrokken zijn.

Lees meer...