Beste leden,

 

Op 9 april a.s. vindt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Om 20.00 uur starten we met het officiële gedeelte van de ledenvergadering, waarvoor we u van harte uitnodigen.

 

De agenda is als volgt:


              1.           Opening / Welkom
              2.           Mededelingen en ingekomen stukken
              3.           Verslag A.L.V. van maandag 9 april 2018
              4.           Jaarverslag 2018 van de secretaris
              5.           Financieel verslag van de penningmeester
              6.           Verslag van de kascommissie.
              7.           Benoeming kascommissie voor 2020
              8.           Rondvraag
              9.           Sluiting van de Algemene Ledenvergadering
             
PAUZE

Na de pauze kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje informeel bijpraten over alle mogelijke onderwerpen die ons dorp aangaan.

 

Voor het jaarverslag van 2018, klik hier

Voor de notulen van de jaarvergadering 2018, klik hier

 

Wij zien u graag op 9 april in De Boerhoorn.

 

Bestuur dorpsbelangen Zuidwolde:

Ferdinand Bennink, Hans Mackor, Siep Bos, Johan Meijer, Jan Willem Bond.

 

 

Downloaden: Jaarverslag 2013 in PDF-formaat

Van het bestuur

Voor u ligt het zevende  jaarverslag van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde. Wat is de tijd toch snel gegaan, voor je het weet is er weer een jaar voorbij. Dit jaar heeft Dianne van Genne  de wens te kennen gegeven om haar functie als bestuurslid van Dorpsbelangen te beeindigen. Het is nog niet gelukt om voor Dianne een nieuw bestuurslid te vinden, ook heeft Henk Wierbos aangegeven om zijn bestuursactiviteiten op een lager pitje te zetten, dit in verband met zijn andere werkzaamheden.

Lees meer...

Het heeft even geduurd, maar vorige week is de tweede nieuwsbrief van onze vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde verschenen.
Naast onze website proberen wij via nieuwsbrieven onze leden op de hoogte te houden van de onderwerpen die spelen in Zuidwolde en waarbij wij als vereniging betrokken zijn.

Lees meer...