De gemeente wil het beheer van ontmoetingscentrum De Boerhoorn per 1 januari 2017 overgedragen aan een nieuw zelfstandig bestuur bestaande uit inwoners van Zuidwolde. De initiatiefgroep Boerhoorn onderzoekt op verzoek van Dorpsbelangen of overdracht mogelijk is en zo ja, onder welke voorwaarden.
 

Duurzaam
Het onderzoek naar verzelfstandiging van De Boerhoorn verloopt volgens plan. Op 8 december gingen de initiatiefgroep, de klankbordgroep en het bestuur van Dorpsbelangen in gesprek over de toekomstmogelijkheden die ze voor De Boerhoorn zien. De aanwezigen gaan voor een in alle opzichten duurzaam multifunctioneel centrum met de sfeer van een dorpshuis. Het wèl zijn van gebruikers, vrijwilligers en personeel staat daarbij voorop.
 

Samenwerking
De initiatiefgroep onderzoekt een aantal mogelijkheden voor een multifunctioneel centrum dat het dorpshart van Zuidwolde moet worden. Daarin zoekt ze samenwerking met ondernemers, culturele organisaties, welzijnswerk, bibliotheek, ouderenzorg, naschoolse opvang, enz. Belangrijk is ook dat het centrum vanuit een gezonde financiële situatie start.

De initiatiefgroep verwacht het advies in maart 2016 uit te brengen.