De initiatiefgroep De Boerhoorn heeft de klankbordgroep en alle gebruikers van De Boerhoorn uitgenodigd om hen op 17 maart bij te praten.

In de afgelopen maanden werkte de initiatiefgroep de mogelijkheden die ze voor verzelfstandiging ziet verder uit. Kern van de visie op de toekomst van De Boerhoorn is dat mensen en activiteiten centraal staan. De nieuwe Boerhoorn moet een multifunctioneel centrum met de sfeer van een dorpshuis worden. Een gastvrije en plezierige plek voor inwoners van Zuidwolde om elkaar te ontmoeten, activiteiten met elkaar te doen, informatie te geven en te krijgen en als het nodig is elkaar te steunen. Er moet meer reuring komen.

Naast de activiteiten wordt in het advies ook aandacht besteed aan het gewenste bestuur, de vorm van beheer, de positie van personeel en vrijwilligers en uitgangspunten voor een gezonde exploitatie en goede communicatie. Ook doet de initiatiefgroep voorstellen voor mogelijke locaties en formuleert eisen aan het gebouw.

Bewoners raadplegen
Met zowel klankbordgroep als de gebruikers is eerder gesproken. Nadat zij op 17 maart hun reactie op het concept advies hebben gegeven, worden de inwoners van Zuidwolde geïnformeerd. Hiervoor organiseren de initiatiefgroep en Dorpsbelangen Zuidwolde in april twee bijeenkomsten. Meer informatie hierover volgt op deze website, via de social media en in de kranten.

Na deze raadpleging biedt de initiatiefgroep het advies aan Dorpsbelangen Zuidwolde aan en kan de realisatie van een verzelfstandigd dorpshuis concreet worden opgepakt.