Advies over toekomst van De Boerhoorn aangeboden aan wethouder Mirjam Pauwels

Woensdag 29 juni overhandigden het bestuur van Dorpsbelangen Zuidwolde en de initiatiefgroep Verzelfstandiging Boerhoorn het adviesrapport over de toekomst van De Boerhoorn aan wethouder Mirjam Pauwels. De eerste reacties van de gemeente zijn positief. De initiatiefgroep deed gedegen onderzoek, onderzocht meerdere mogelijkheden en zorgde voor draagvlak onder inwoners van Zuidwolde.
De Boerhoorn moet een multifunctioneel centrum worden met de sfeer van een dorpshuis. Een sociaalmaatschappelijke onderneming met aanbod voor huidige en toekomstige gebruikers.


Vervolg van het advies

We verwachten voor de zomervakantie van het gemeentebestuur te weten hoe die hiertegen aankijkt. Na de vakantie wil Dorpsbelangen een voorlopig stichtingsbestuur aanstellen. Dat moet in het najaar de adviezen uit het rapport verder uitwerken en concretiseren. Dan volgt oprichting van de stichting, die De Boerhoorn op basis van een gezonde bedrijfsvoering moet gaan beheren.