De initiatiefgroep gaat in gesprek met gebruikers en bewoners. We willen graag weten wat de ervaringen met het gebruik van De Boerhoorn zijn. Hoe belangrijk mensen het ontmoetingscentrum vinden. En waar mensen zich zorgen om maken en welke wensen er wellicht zijn voor ander gebruik van de voorziening in de toekomst.

Alle organisaties die nu al gebruik maken van De Boerhoorn hebben inmiddels een vragenlijst ontvangen en kunnen op 28, 29 en 30 april in gesprek over hun ervaringen en wensen. Bewoners van Zuidwolde kunnen op 17 april vanaf 14.00 uur en 18 april ’s ochtends vanaf 09.00 uur bij supermarkten Jumbo en Plus hun opmerkingen en ideeën voor de toekomst van De Boerhoorn. Initiatief- en klankbordgroepleden zijn dan aanwezig om u wat vragen te stellen.

Beeld van behoeftes
De informatie uit de gesprekken is belangrijk om een beeld te krijgen van de behoeften bij de inwoners. En gebruiken we om voorstellen te doen voor de nieuwe manier waarop De Boerhoorn zelfstandig verder kan gaan. Deze voorstellen zullen worden besproken met de klankbordgroep. En daarna ook via open informatieavonden met inwoners van Zuidwolde. Het moet leiden tot een advies aan Dorpsbelangen Zuidwolde waar zoveel mogelijk bewoners zich in kunnen vinden.

Wilt u ook wat kwijt?
Iedereen die een mening over De Boerhoorn wil geven, kan dit doen door op deze site een korte vragenlijst in te vullen.
Wij horen graag van u!

Klik op deze link voor het vragenformulier.