ZUIDWOLDE – Afgelopen dinsdag 9 oktober vond de eerste klankbordgroepbijeenkomst plaats rondom het ontwikkelen van een dorpsvisie voor Zuidwolde. Een groep van 54 enthousiaste Zuidwoldigers heeft zich de afgelopen maanden aangemeld om deel te nemen aan deze bijeenkomsten. De avond werd geopend door voorzitter van de projectgroep Martin Hofstede, die aangaf erg blij te zijn met de klankbordgroep zoals deze vorm heeft gekregen.

Zowel de man-vrouw-, als de leeftijdsverdeling is optimaal te noemen. Jannes Kuik van St. Welzijn De Wolden ging vervolgens dieper in op het proces rondom de ontwikkeling van een dorpsvisie.

Na een korte pauze werden alle klankbordgroepleden aan het werk gezet en werden in beginsel uit 29 thema’s de voor het dorp Zuidwolde belangrijkste thema’s bepaald. Deze onderwerpen zullen in de dorpsvisie verder uitgewerkt worden. De klankbordgroepleden konden vervolgens hun op- en aanmerkingen betreffende alle thema’s uiten en hun mening geven over de wijze van onderzoek zoals deze plaats dient te vinden onder de Zuidwoldiger inwoners. Kortom: een waardevolle eerste bijeenkomst!

De projectgroep steekt de komende weken de handen uit de mouwen om een vragenlijst te ontwikkelen, welke tijdens de volgende klankbordgroepbijeenkomst van 20 november door deze groep Zuidwoldigers getoetst gaat worden.

Ondertussen starten de voorbereidingen voor de openbare thema-gespreksavonden in januari en februari van het komende jaar.