De projectgroep is de afgelopen periode druk bezig geweest met het vormen van de vragenlijst voor alle inwoners van Zuidwolde. Dinsdagavond 20 november is deze vragenlijst door de leden van de klankbordgroep getest. Hun positieve op- en aanmerkingen en aanvullingen dragen zeker bij aan het voltooien van de vragenlijst, die 7 december “live” zal gaan!

Houd dus de kranten, Groene Post, facebook en uiteraard ook deze site in de gaten en draag uw steentje aan de dorpsvisie bij door de vragenlijst in te vullen!