De deadline voor het invullen van de vragenlijst is inmiddels verstreken. We kunnen terugkijken op een enerverende periode, waarin we uiteindelijk een resultaat hebben behaald van zo’n 880 ingevulde vragenlijsten! Dankzij de inzet en het enthousiasme van onze klankbordgroepleden en het verlengen van de deadline met een week, zijn er in de laatste week nog een heleboel ingevulde vragenlijsten bijgekomen. Wij willen u als inwoner van Zuidwolde hartelijk danken voor de tijd en moeite die u genomen heeft om de vragenlijst in te vullen.

De projectgroep is op dit moment druk bezig met het analyseren van de resultaten en het vormgeven van de thema-avonden. Tijdens deze thema-avonden kunt u, als inwoner van Zuidwolde, meedelen in de discussie rondom verschillende thema’s. Heeft u ideeën over de leefbaarheid van Zuidwolde? Of wilt u naar aanleiding van de thema’s in de vragenlijst graag dieper op een item ingaan? Kom dan naar de thema-avond op maandag 11 februari of op dinsdag 26 februari, inloop vanaf 19.45 uur en start om 20.00 uur in de Boerhoorn in Zuidwolde.