Aansluitend aan de vragenlijst, waar 880 inwoners van Zuidwolde aan het einde van het jaar 2012 hebben deelgenomen, organiseerde de projectgroep die zich bezighoudt met de dorpsvisie voor Zuidwolde twee thema-avonden in februari. De twee thema-avonden in februari werden actief bijgewoond door 83 Zuidwoldigers.
Tijdens deze thema-avonden konden de inwoners hun mening en hun ideeën kwijt over 7 verschillende thema's, waaronder commerciële bedrijvigheid, recreatie en toerisme, verkeersveiligheid en sport- en sportvoorzieningen.

Hier werd volop gebruik van gemaakt en er ontstonden levendige discussies aan de verschillende thematafels. Dankzij hulpvaardige klankbordgroepleden zijn de discussies en ideeën genoteerd en dienen als input voor de derde klankbordgroepbijeenkomst op 19 maart a.s. Tijdens deze bijeenkomst gaan de klankbordgroepleden en projectgroepleden aan de slag met sterkte-zwakte-analyses per thema.

Dit wordt gedaan aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijst, de analyse van de toelichtingen die in de vragenlijst gegeven zijn en de verslagen van de thema-avonden. Deze sterkte-zwakte-analyses vormen de input voor het uitwerken van de dorpsvisie. Doel is om een concept van de dorpsvisie voor te leggen aan de klankbordgroepleden tijdens de laatste klankbordgroepbijeenkomst op 21 mei. Hierna zal de projectgroep de laatste hand kan leggen aan de dorpsvisie en zal deze in juni gepresenteerd worden aan de inwoners en de gemeente. Kortom: de ontwikkelingen rondom de dorpsvisie zijn volop in beweging!