Het einde is voor de projectgroep dorpsvisie Zuidwolde in zicht. De "ingrediƫnten" voor de dorpsvisie zijn het afgelopen jaar binnen gehaald door het organiseren van bijeenkomsten voor de klankbordgroep, het uitrollen en analyseren van de vragenlijst onder dorpsgenoten, het organiseren van thema-avonden en het betrekken van de jeugd. Dankzij de input die vele enthousiaste Zuidwoldigers gegeven hebben, is de dorpsvisie inmiddels geschreven en kan het boekwerk binnenkort naar de drukker.
Bent u benieuwd naar de inhoud van de dorpsvisie? Eind deze maand ontvangt ieder Zuidwoldiger huishouden een exemplaar in de bus. Wie het resultaat graag eerder wil vernemen, is van harte welkom tijdens de presentatie van de dorpsvisies van Koekangerveld, Drogteropslagen en Zuidwolde aan het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 25 juni a.s. om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.
Na deze presentatie komt het aan op de uitvoering. De projectgroep en klankbordgroep worden opgeheven en de uitvoering van de dorpsvisie komt bij Dorpsbelangen Zuidwolde te liggen. Bedoeling is dat de dorpsvisie een aanzet wordt tot actief burgerschap en actieve communicatie tussen de inwoners en gemeente De Wolden. In de dorpsvisie worden een aantal actiepunten genoemd die de komende 10 tot 15 jaar tot uitvoering kunnen worden gebracht. Helpt u mee?