Een zwembad in het dorp is meer dan alleen een zwembad. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Een verbindende factor binnen een gemeente. Als er geen goede sportvoorzieningen zijn binnen een gemeente zal dit te merken zijn binnen een gemeente/dorp. Men gaat elders wonen waar wel goede voorzieningen zijn. De jeugd zoekt op een andere manier zijn vertier. Een goede sportvoorziening zoals het zwembad is dus onmisbaar binnen een gemeente als De Wolden. Het bindt de mensen, je houdt de jeugd zichtbaar en het heeft sociaal een grote invloed op jong en oud.


Aanleiding voor verzelfstandiging

De gemeente wil het zwembad, binnen de beschikbare financiële kaders, voor de langere termijn beschikbaar houden en heeft daar hulp van de inwoners bij nodig. De gemeente De
Wolden heeft de opdracht van Verzelfstandiging van het zwembad "De Waterlelie" neergelegd bij dorpsbelangen Zuidwolde. Dorpsbelangen Zuidwolde heeft een voortrekkersrol gehad in het organiseren van een tweetal informatieavonden bij de bevolking van Zuidwolde en de omliggende dorpen en het vormen van een projectgroep. De projectgroep heeft een traject uitgestippeld om de verzelfstandiging te realiseren. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de klankbordgroep. De klankbordgroep wordt gevormd door de inwoners van Zuidwolde en de omliggende dorpen. Inmiddels hebben er twee klankbord avonden plaats gevonden. Deze avonden zijn voor de projectgroep erg belangrijk voor het toetsen van de ideeën en voorstellen die de basis gaan vormen voor de verzelfstandiging van het zwembad "De Waterlelie".

Werkwijze
De werkgroep heeft eerst de huidige situatie van zwembad de Waterlelie in beeld gebracht: hoe wordt het zwembad bezocht, hoe is de staat van onderhoud, welke kosten worden er
gemaakt etc. De inventarisatiefase is afgerond en momenteel worden alle verzamelde gegevens vertaald naar een constructief plan. Doel is om dit plan in ruwe schets te toetsen tijdens de klankbordmeeting van 19 april en het uiteindelijke plan in juni te presenteren aan Dorpsbelangen en de gemeente. Om een juiste begroting voor de komende 20 jaar op te stellen worden we momenteel bijgestaan door twee “zwaargewichten” op dat vlak, Albert Kreuze en Henk Gubler.

Doelen
We hebben als werkgroep een aantal doelen gesteld. Uiteraard is het belangrijkste doel het zwembad open en rendabel te houden. Echter we zien meer pijlers. De binding met het zwembad moet (weer) beter. Het moet (weer) veel meer gaan leven bij de bewoners van De Wolden. Het bad moet gedragen worden door de bewoners van De Wolden. Een positieve vibe. I Like, een dikke duim zoals Facebook dan zegt....We barsten van de nieuwe ideeën om het zwembad een dikke like te geven voor jong en oud. Wil je ook je steentje bijdragen voor “de dikke like” meld je dan aan bij Dorsbelangen. Alleen samen kunnen we dit project laten slagen!

Seizoen 2016
We zijn momenteel druk bezig om ook tijdens dit komende seizoen leuke activiteiten te organiseren ism het zwembadpersoneel. De eerste activiteit die we tegen komen op de planning is de Zwemloop. Zwemmen en hardlopen in en rondom zwembad de Waterlelie. Deze activiteit organiseren we gezamenlijk met Runnerswold in Hoogeveen en onze eigen zwemvereniging De Watersnip. Uiteraard werkt ook het huidig badpersoneel volop mee aan deze activiteit. Doel van deze activiteit is geld inzamelen voor een airtrampoline. Je weet wel:

Wanneer gaat dit plaatsvinden? 11 mei, dus noteer deze datum alvast in je agenda! Er zullen volop activiteiten rondom het zwembad voor jong en oud. Dus ook leuk als je niet mee doet! Laten we er met z'n allen voor zorgen dat we nog dit seizoen deze airtrampoline kunnen plaatsen. Hoe gaaf zou dat zijn…

Meer informatie over de zwemloop; zie onderstaande folder. Opgeven kan via www.inschrijven.nl

Uiteraard hebben we nog veel meer ideeën op stapel staan. Echter we kunnen dit niet alleen allemaal ten uitvoer brengen. Ons idee is om een activiteitencommissie samen te stellen waarin de ideeën worden uitgewerkt tot daadwerkelijke activiteiten. Lijkt je dit wat? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De gemeente De Wolden heeft de opdracht van Verzelfstandiging van het zwembad "De Waterlelie" neergelegd bij dorpsbelangen Zuidwolde. Dorpsbelangen Zuidwolde heeft een voortrekkersrol gehad in het organiseren van een tweetal informatieavonden bij de bevolking van Zuidwolde en de omliggende dorpen en het vormen van een projectgroep.

De projectgroep bestaat uit Martin Hofstede ( voorzitter ), Margriet Kuiper ( secretaris ), Marja Holtmaat ( Penningmeester ), Joke Kloeze, Bas Gruppen, Peter Weustink, Marco Lubberman en Carmen Weiland. Dit achttal zal in samenwerking met Eduard Annen van Gemeente De Wolden de organisatie op zich nemen rondom de uitwerking van de verzelfstandiging. 

De projectgroep heeft een globaal traject uitgestippeld om de verzelfstandiging te realiseren. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de klankbordgroep. De klankbordgroep zal gevormd worden door de inwoners van Zuidwolde en de omliggende Dorpen. De klankbordgroep gaat onder andere ideeën, oplossingen, opvattingen aandragen die de basis gaan vormen voor de verzelfstandiging van het zwembad "De Waterlelie".

Alles omtrent zwembad "De Waterlelie" zal de komende weken/maanden in kaart worden gebracht en worden vastgelegd in een startdocument. Vanaf daar gaan we bouwen aan de verzelfstandiging van het zwembad "De Waterlelie". Wij zullen u via de website op de hoogte houden van het gehele proces en daar, waar nodig, uw hulp vragen. Mocht u ideeën/opmerkingen hebben of willen deelnemen in de Klankbordgroep , meld je dan aan op : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook hebben we een enquête gelanceerd en zijn we erg nieuwsgierig naar uw mening. Deze enquête is te bereiken via deze link. We hopen dat u hem invult!

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat het zwembad De Waterlelie niet verdwijnt en in de toekomst zeer succesvol is. Hieronder de foto van de projectgroep met van links naar rechts de namen van de projectgroep leden.

 

Zittend van links naar rechts:
Bas Gruppen
Peter Weustink
Carmen Weiland
Staand van links naar rechts:
Joke Kloeze
Marja Holtmaat
Margriet Kuiper
Martin Hofstede
Marco Lubberman