Beste leden,

 

Op 9 april a.s. vindt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Om 20.00 uur starten we met het officiële gedeelte van de ledenvergadering, waarvoor we u van harte uitnodigen.

 

De agenda is als volgt:


              1.           Opening / Welkom
              2.           Mededelingen en ingekomen stukken
              3.           Verslag A.L.V. van maandag 9 april 2018
              4.           Jaarverslag 2018 van de secretaris
              5.           Financieel verslag van de penningmeester
              6.           Verslag van de kascommissie.
              7.           Benoeming kascommissie voor 2020
              8.           Rondvraag
              9.           Sluiting van de Algemene Ledenvergadering
             
PAUZE

Na de pauze kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje informeel bijpraten over alle mogelijke onderwerpen die ons dorp aangaan.

 

Voor het jaarverslag van 2018, klik hier

Voor de notulen van de jaarvergadering 2018, klik hier

 

Wij zien u graag op 9 april in De Boerhoorn.

 

Bestuur dorpsbelangen Zuidwolde:

Ferdinand Bennink, Hans Mackor, Siep Bos, Johan Meijer, Jan Willem Bond.