Op maandag 19 juni heeft de eerste officiële vergadering plaatsgevonden van de vereniging Dorpbsbelangen Zuidwolde.
Aan het begin van deze vergadering werd afscheid genomen van de onder andere Titus Kok en Chris Kleine, die als de stuwende krachten kunnen worden beschouwd bij de totstandkoming van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde. Verder werd afscheid genomen van Fieke Pol, Arno Sligte, Gonnie Stok en André Horstman die ook betrokken waren bij de oprichting.

In de eerste vergadering werd verder nog uitgebreid gesproken over de ‘Kwaliteitsvisie openbare werken, de ‘Kadernota 2007’ en uiteraard over de toekomstvisie Dorp Zuidwolde.Dorpsbelangen Zuidwolde heeft op deze visie een reactie gegeven en zal ook aanwezig zijn op de extra openbare raadsvergadering die op 28 juni wordt gehouden. Tijdens deze vergadering zullen Rijkswaterstaat en de Provincie informatie verstrekken over de aansluiting op de N48.