In de afgelopen weken is er nogal wat te doen geweest over de 60 km-zones die her en der werden ingericht. In de raad zijn er vragen over gesteld en ook wij hebben hierover een brief geschreven naar de gemeentewinkel en naar de wethouder.

In onze brief hebben wij onze verbazing uitgesproken over de inrichting van een aantal 60 km-zones, omdat deze niet overeenkomen met de visie die wordt ontwikkeld in het nieuwe GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan). Daarnaast hebben wij met name ook onze zorgen geuit over de onduidelijkheid rondom de kruising Meppelerweg / Willem Moesweg. De voorrangssituatie is daar gewijzigd, maar niet veel bestuurders blijken dit te beseffen.
In de brief die wij deze week van de gemeente ontvingen werd meegedeeld dat op een aantal wegen (waaronder de kruising Meppelerweg / Willem Moesweg) de voorrangssituatie zo spoedig mogelijk naar de oorspronkelijke voorrangssituatie wordt gewijzigd.